نظر ،سوال و یا انتقاد خود از مرکز ما را اعلام فرمایید.نظر شما به آدرس ایمیل ادمین سایت ارسال می گردد:

:ارسال به
ترجیح میدهم ناشناس باشم         :پست الکترونیک شما
:جهت پیگیری درخواست، لطفاً شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی، شماره تماس و بخش مربوطه را همراه با شرح درخواست وارد نمایید
:کد امنیتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch