صفحه اصلی کتاب همه کتاب ها

توضیحات        نام نویسنده        نام کتاب : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه کتاب ها : عناوین کتاب ها

کتاب سوزندوزی new33
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۵۵   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۷۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحی لباس new33
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۲۶   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۴۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحی اندام و لباس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۲۱   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۲۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انتقال پنس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۷   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۱۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۷   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۳۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام و لباس جلد سوم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۳   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۲۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام و لباس جلد دوم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۱۱   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش طراحی اندام و لباس جلد اول
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۸   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کتاب رنگ ایتن قسمت دوم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۶   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۶۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کتاب رنگ ایتن قسمت اول
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۴:۳   تاریخ : ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۵۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۳ : صفحات قابل پیمایش     ۱۲۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch