صفحه اصلی مقاله همه مقاله ها

توضیحات        نام نویسنده        نام مقاله : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه مقاله ها : عناوین مقاله ها

سبک ریتوئالیسم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۲۲   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۰۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سبک ادواردیان
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۲۲   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۶۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سبک پانک
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۲۱   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۷۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سبک رمانتیسم نوستالژیک
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۲۰   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۲۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تعادل مربوط به وزن بصری است
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۲۰   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۱۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تاثیر رنگ پوست در طراح ی لباس برای هر کشور
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۹   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراح مدpierpaol piccioli
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۹   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۰۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

Sylvie Meis
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۸   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۷۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برند ویکتوریا سکرت
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۷   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۲۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برند Dror Inbal
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۷   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۱۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [۲] [ ۱] ..... [اولین]

۲۰ : تا ردیف     ۱۱ : از ردیف     ۲ : صفحه جاری     ۹ : صفحات قابل پیمایش     ۸۲ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch