صفحه اصلی مقاله همه مقاله ها

توضیحات        نام نویسنده        نام مقاله : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه مقاله ها : عناوین مقاله ها

استایل الگانت
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۶   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۳۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سبک رمانتیسیسم
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۶   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تاثیر خطوط در طراحی لباس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۵   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۳۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

glara lahar،اکسپرسیونیسم و انواع اندام
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۴   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۱۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

White house
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۳   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۱۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برندGalia lahav
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۳   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۵۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بافت پارچه
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۲   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۳۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

می خواهید طراح لباس صنعتی باشید یا مزون دوز
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۲   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۳۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

Gwyenth paltrow
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۱   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۳۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ارزش های خطی در طراحی لباس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۱   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۱۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۵] [ ۴] [۳] [ ۲] ..... [اولین]

۳۰ : تا ردیف     ۲۱ : از ردیف     ۳ : صفحه جاری     ۹ : صفحات قابل پیمایش     ۸۲ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch