صفحه اصلی مقاله همه مقاله ها

توضیحات        نام نویسنده        نام مقاله : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

همه مقاله ها : عناوین مقاله ها

تاثیرات یقه بر روی اندام در طراحی لباس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۱۰   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۶۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

رنگ های محرک و سبک گلام
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۹   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۲۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برند ورساچه
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۹   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۸۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سبک روکوکودر طراحی لباس
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۷   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۷۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برند ویکتوریا بهکام
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۶   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۰۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

استایل ماکسیمال
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۶   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۱۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

هنر چیست و هنرمند کیست
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۵   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۴۹۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سبک روکوکو
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۵   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برند pnina tornai
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۴   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۶۵۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تناسبات و تقسیمات طلایی
بارگذاری شده توسط : مهناز نیکبخت   درساعت : ۱۱:۳   تاریخ : ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۹۹
تعداد بازدید : ۵۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۶] [ ۵] [۴] [ ۳] ..... [اولین]

۴۰ : تا ردیف     ۳۱ : از ردیف     ۴ : صفحه جاری     ۹ : صفحات قابل پیمایش     ۸۲ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch