صفحه اصلی مقاله مقالات علمی گروه کامپیوتر

توضیحات        نام نویسنده        نام مقاله : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

مقالات علمی گروه کامپیوتر : عناوین مقاله ها

پاداش وتنبیه new33
بارگذاری شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۱:۰   تاریخ : ۱۹ / ۸ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۳۴۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

روش ها و تکنیک های خلاقیت و نوآوری new33
بارگذاری شده توسط : امیرحسین بدیعی   درساعت : ۱۱:۱۸   تاریخ : ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۶۵۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ارسال مطمئن داده ها در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از مسیر یابی چندگانه
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۱۲   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۵۵۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسی انواع حملات در مسیر یابی شبکه حسگر بیسیم و ارائه راهکار هایی برای امن نمودن مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۱۱   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۶۳۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

رایانش ابری و معمای لایه های آن
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۱۰   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۵۱۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تبیین رابطه امنیت اطلاعات و استفاده اخلاقی از فتاوری اطلاعات و ارتباطات
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۹   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۱۳۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

امنیت در رایانش ابری
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۸   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۰۸۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسی مشکلات امنیتی در رایانش ابری و ارائه رویکردهایی برای بهبود آن
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۷   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۰۰۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انواع حملات و ارائه الگوریت های امن برای مسیر یابی موردی
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۶   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۰۲۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسی تحمل پذیری خطا در ایانش ابری
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۵   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۰۳۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲ : صفحات قابل پیمایش     ۱۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch