صفحه اصلی مقاله مقالات علمی گروه معماری

توضیحات        نام نویسنده        نام مقاله : جستجو در همین زیرگروه بر اساس

searchbotton : عبارت

مقالات علمی گروه معماری : عناوین مقاله ها

بررسی مفهوم خلوت و چگونگی تحقق آن در شکل گیری خانه های سنتی new33
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۴۹   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۴۶۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازشناسي هويّت فرهنگي و اجتماعي در مجموعه های مسکونی گذشته مورد مطالعه مجموعه عربها یزد new33
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۴۷   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۱۷۷۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شیوه های فرایند طراحی معماری مسکونی
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۴۴   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۴
تعداد بازدید : ۲۵۴۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بررسي جایگاه و مفهوم همسایگی در کالبد شهر اسلامی نمونه موردی : شهر یزد
بارگذاری شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۵:۲۴   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱
تعداد بازدید : ۳۹۸۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فضاى باز در مدارس ابتدائى
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۰:۱۹   تاریخ : ۳ / ۶ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۳۲۴۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تاريخ تحولات مدارس در ايران
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۹:۵۲   تاریخ : ۳ / ۶ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۳۸۵۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

طراحى مدارس خاص دختران با توجه به اشراف، محرميت و آسايش
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۹:۴۲   تاریخ : ۱ / ۶ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۳۴۲۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

راهكارهاى بهينه سازى مصرف سوخت
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۷:۴۴   تاریخ : ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۳۴۱۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

انديشه هاي كاربردي نور در فضاهاي آموزشي
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۹:۲۸   تاریخ : ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۴۹۸۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پهنه بندى اقليمى ايران - ساختمان هاى آموزشى
بارگذاری شده توسط : مهدی علینقی زاده   درساعت : ۱۴:۰   تاریخ : ۱۱ / ۵ / ۱۳۹۰
تعداد بازدید : ۳۱۷۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲ : صفحات قابل پیمایش     ۱۲ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch