صفحه اصلی صفحه شخصی اطلاعات شخصی


نظرات
نظرات
          اعلامیه ها
اعلامیه ها
          اطلاعات فردی
رزومه و اطلاعات فردی

مجموعه اطلاعات فردی
نام و نام‌خانوادگی:علیرضا مظاهری
میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد
گرایش:مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سمت:کارشناس فناوری اطلاعات و ادمین مجموعه وب سایتها
پست الکترونیک:mazaheri@sama-isf.ir
تصویر  آقای علیرضا مظاهریسوابق اجرایی آقای علیرضا مظاهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch