صفحه اصلی صفحه شخصی اطلاعات شخصی


نظرات
نظرات
          اعلامیه ها
اعلامیه ها
          اطلاعات فردی
رزومه و اطلاعات فردی

مجموعه اطلاعات فردی
نام و نام‌خانوادگی:علیرضا مظاهری
میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد
گرایش:مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سمت:کارشناس فناوری اطلاعات و ادمین مجموعه وب سایتها
پست الکترونیک:mazaheri@sama-isf.ir
تصویر  آقای علیرضا مظاهریسوابق اجرایی آقای علیرضا مظاهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch