صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

برگزای جلسه باشگاه پژوهشگران جوان سما مدارس new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۱۲   تاریخ : ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزای مسابقه توسط دانشجویان عضو باشگاه گروه معماری new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۵۹   تاریخ : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری کارگاه آموزشی توسط دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان سما گروه معماری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۵۳   تاریخ : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری کارگاه آموزشی -پژوهشی توسط دانشجوی عضو باشگاه پژوهشگران جوان گروه تربیت... لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۱۲   تاریخ : ۵ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری کارگاه آموزشی -پژوهشی توسط دانشجوی عضو باشگاه پژوهشگران جوان گروه تربیت... لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۸   تاریخ : ۵ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید علمی -پژوهشی دانشجویان گروه کامپیوتر از میدان نقش جهان لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۵۶   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۰۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری نمایشگاه از آثار دانشجویان گروه معماری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۳۳   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره آموزشی اندروید لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۲۹   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره آموزشی رویت لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۱۷   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید دانش آموزان هنرستان ها از آموزشکده سما به مناسبت هفته مشاغل لوگو
ارسال شده توسط : نگین تقی پور   درساعت : ۱۲:۵۰   تاریخ : ۱۵ / ۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۴ / ۳ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۲:۵۰    تعداد بازدید : ۵۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۲۶ : صفحات قابل پیمایش     ۱۲۵۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch