صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

کارگاه آموزشی «likeممنوع» new33 لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۰:۵۲   تاریخ : ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گرامیداشت هفته بسیج new33 لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۱:۵۶   تاریخ : ۷ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۱:۵۶    تعداد بازدید : ۲۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه مشاوره گروهی لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۴:۱۷   تاریخ : ۴ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۴:۱۷    تعداد بازدید : ۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گردهمایی مدیران گروه ،اعضای هیات علمی ، همکاران آموزشکده و حوزه معاونت سما لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۲۵   تاریخ : ۲۰ / ۸ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گزارش کارگاه آموزشی«نقش قیام عاشورادرتثبیت ایمان درقلب انسان» لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۵:۴۵   تاریخ : ۴ / ۸ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گزارش بازدیدازخانه سالمندان لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۵:۴   تاریخ : ۴ / ۸ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۵:۴    تعداد بازدید : ۵۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گزارش مراسم اربعین امام حسین (ع) لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۴:۴۲   تاریخ : ۴ / ۸ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۸ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۴:۴۲    تعداد بازدید : ۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود مهر 98 لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۴:۵۸   تاریخ : ۱ / ۸ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

حلقه صالحین دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۲:۷   تاریخ : ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲ / ۴ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۲:۷    تعداد بازدید : ۱۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزشی آسیبهای فضای مجازی لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۱:۴۴   تاریخ : ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲ / ۴ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۱:۴۴    تعداد بازدید : ۹۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱۵ : صفحات قابل پیمایش     ۱۴۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch