صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها همه اعلامیه ها                           بازگشت

  همه اعلامیه ها : عناوین اطلاعیه های

پیروزی انقلاب اسلامی new33 لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۰:۵۳   تاریخ : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۰:۵۳    تعداد بازدید : ۴۴۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نقش زنان درپیروزی انقلاب اسلامی واستمرارآن new33 لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۱:۴۶   تاریخ : ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۱:۴۶    تعداد بازدید : ۴۱۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

12بهمن روز ورودامام خمینی (ره)به کشور لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۹:۳۶   تاریخ : ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۹:۳۶    تعداد بازدید : ۴۱۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برکات ماه ربیع الاول واعمال آن لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۰:۲۹   تاریخ : ۱۱ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۰:۲۹    تعداد بازدید : ۴۳۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آثاروبرکات نمازجماعت دردنیا وآخرت لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۰:۲۳   تاریخ : ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۴ / ۸ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۰:۲۳    تعداد بازدید : ۴۳۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فضیلت واعمال ماه ذی الحجه لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۰:۳۸   تاریخ : ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۶ / ۷ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۰:۳۸    تعداد بازدید : ۵۸۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گیاهان هندسی برای دوستداران تقارن لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۴:۵۶   تاریخ : ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۳۴۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بافرمایشات امام رضا علیه السلام دردهه کرامت لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۵:۲۴   تاریخ : ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۵:۲۴    تعداد بازدید : ۴۳۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

درسالی که قحطی آمده بود........... لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۶:۶   تاریخ : ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۶:۶    تعداد بازدید : ۴۵۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

فضیلت وکیفیت نمازروزیکشنبه ماه ذی القعده لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۱:۴۹   تاریخ : ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۱:۴۹    تعداد بازدید : ۵۸۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۳] [ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۳ : صفحات قابل پیمایش     ۲۷ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch