صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها اداره آموزش                           بازگشت

  اداره آموزش : عناوین اطلاعیه های

تقویم آموزشی نیمسال مهر 1400 new33 لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۸:۱۱   تاریخ : ۹ / ۶ / ۱۴۰۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۲۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال بهمن 99 new33 لوگو
ارسال شده توسط : علیرضا مظاهری   درساعت : ۱۵:۴۷   تاریخ : ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۴۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی معماری لوگو
ارسال شده توسط : نگین تقی پور   درساعت : ۱۸:۹   تاریخ : ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲ / ۱۱ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۱۸:۹    تعداد بازدید : ۲۸۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه ترم اول رشته عکاسی و فیلمبرداری لوگو
ارسال شده توسط : نگین تقی پور   درساعت : ۱۴:۳۳   تاریخ : ۲۶ / ۸ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۵ / ۷ / ۱۴۰۱      ساعت    : ۱۴:۳۳    تعداد بازدید : ۲۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه کارشناسی رشته حسابداری لوگو
ارسال شده توسط : نگین تقی پور   درساعت : ۱۲:۱۴   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۰ / ۷ / ۱۴۰۱      ساعت    : ۱۲:۱۴    تعداد بازدید : ۲۷۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه ترم اول رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی لوگو
ارسال شده توسط : نگین تقی پور   درساعت : ۱۱:۴۴   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۰ / ۷ / ۱۴۰۱      ساعت    : ۱۱:۴۴    تعداد بازدید : ۲۴۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه ترم اول گروه گرافیک لوگو
ارسال شده توسط : نگین تقی پور   درساعت : ۱۱:۳۹   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۰ / ۷ / ۱۴۰۱      ساعت    : ۱۱:۳۹    تعداد بازدید : ۲۳۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه ترم اول رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی لوگو
ارسال شده توسط : نگین تقی پور   درساعت : ۱۱:۳۶   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۰ / ۷ / ۱۴۰۱      ساعت    : ۱۱:۳۶    تعداد بازدید : ۱۹۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه ترم اول گروه طراحی دوخت لوگو
ارسال شده توسط : نگین تقی پور   درساعت : ۱۶:۵۵   تاریخ : ۷ / ۸ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۷ / ۹ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۱۶:۵۵    تعداد بازدید : ۳۶۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه ترم اول گروه کامپیوتر لوگو
ارسال شده توسط : نگین تقی پور   درساعت : ۱۵:۳۷   تاریخ : ۷ / ۸ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۷ / ۸ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۱۵:۳۷    تعداد بازدید : ۲۸۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲۱ : صفحات قابل پیمایش     ۲۰۵ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch