صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها واحد فرهنگی                           بازگشت

  واحد فرهنگی : عناوین اطلاعیه های

کسب رتبه برتر درمسابقه عکاسی new33 لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۸:۳۶   تاریخ : ۵ / ۴ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۸:۳۶    تعداد بازدید : ۹۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

رزمایش کمک مومنانه new33 لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۴:۲۶   تاریخ : ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۱۴:۲۶    تعداد بازدید : ۱۴۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید دانشجویان ازگلستان شهدا اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۲:۴۴   تاریخ : ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۶۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کسب رتبه اول درمسابقات کتبی قرآنی لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۹:۲۶   تاریخ : ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۹:۲۶    تعداد بازدید : ۱۶۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه های آموزشی بخش مشاوره لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۹:۳۲   تاریخ : ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۵۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بزرگداشت روز دانشجو لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۹:۳۱   تاریخ : ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۹:۳۱    تعداد بازدید : ۱۸۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزشی «likeممنوع» لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۰:۵۲   تاریخ : ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۲۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

گرامیداشت هفته بسیج لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۱:۵۶   تاریخ : ۷ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۱:۵۶    تعداد بازدید : ۱۵۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه مشاوره گروهی لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۴:۱۷   تاریخ : ۴ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۴:۱۷    تعداد بازدید : ۱۶۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

هفتمین جشنواره مسابقه عکاسی لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۴:۳۴   تاریخ : ۱۳ / ۸ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۴:۳۴    تعداد بازدید : ۱۳۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲۵ : صفحات قابل پیمایش     ۲۴۸ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch