صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها واحد فرهنگی                           بازگشت

  واحد فرهنگی : عناوین اطلاعیه های

گزارش جشنواره شب یلدا new33 لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۹:۲۵   تاریخ : ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۹:۲۵    تعداد بازدید : ۳۴۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مراسم استقبال ازدانشجویان جدید الورود new33 لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۵:۴۸   تاریخ : ۱۸ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۸ / ۱۰ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۱۵:۴۸    تعداد بازدید : ۳۲۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

درگاههای ارتباطی واحدفرهنگی دانشکده دخترانه سمااصفهان لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۲۰:۱۰   تاریخ : ۱ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۲۰:۱۰    تعداد بازدید : ۳۲۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کسب رتبه برتر درمسابقه عکاسی لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۸:۳۶   تاریخ : ۵ / ۴ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۸:۳۶    تعداد بازدید : ۴۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

رزمایش کمک مومنانه لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۴:۲۶   تاریخ : ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۱۴:۲۶    تعداد بازدید : ۶۴۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید دانشجویان ازگلستان شهدا اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۲:۴۴   تاریخ : ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۱۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کسب رتبه اول درمسابقات کتبی قرآنی لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۹:۲۶   تاریخ : ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۹:۲۶    تعداد بازدید : ۴۲۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه های آموزشی بخش مشاوره لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۹:۳۲   تاریخ : ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۳۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بزرگداشت روز دانشجو لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۹:۳۱   تاریخ : ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۹:۳۱    تعداد بازدید : ۴۵۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه آموزشی «likeممنوع» لوگو
ارسال شده توسط : خاتونجان محمدی   درساعت : ۱۰:۵۲   تاریخ : ۱۴ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۷۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲۶ : صفحات قابل پیمایش     ۲۵۱ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch