صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها گروه تربیت بدنی                           بازگشت

  گروه تربیت بدنی : عناوین اطلاعیه های

محل تشکیل کلاس درس تربیت بدنی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۱:۵۲   تاریخ : ۳۰ / ۶ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۱:۵۲    تعداد بازدید : ۶۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سرگرمی و تفریح با ورزش در تابستان لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۰:۲۱   تاریخ : ۱۴ / ۴ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۲ / ۶ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۰:۲۱    تعداد بازدید : ۶۳۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

والیبال-شنا-تنیس لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۳:۲۸   تاریخ : ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۸ / ۴ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۳:۲۸    تعداد بازدید : ۶۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش شطرنج لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۳:۲۷   تاریخ : ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۸ / ۴ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۳:۲۷    تعداد بازدید : ۶۶۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کوه پیمایی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۳:۲۶   تاریخ : ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۸ / ۴ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۳:۲۶    تعداد بازدید : ۶۴۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش کوه نوردی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۱:۶   تاریخ : ۴ / ۳ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۱:۶    تعداد بازدید : ۷۰۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش سنگ نوردی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۰:۱۷   تاریخ : ۴ / ۳ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۰:۱۷    تعداد بازدید : ۷۲۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کسب عنوان قهرمانی کشور لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۹:۴۷   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۱ / ۳ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۹:۴۷    تعداد بازدید : ۶۸۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کلاس آموزش شطرنج لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۹:۴۴   تاریخ : ۲۲ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۶ / ۳ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۹:۴۴    تعداد بازدید : ۶۷۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [۱۰] [ ۹] [ ۸] [ ۷] ..... [اولین]

۹۹ : تا ردیف     ۹۱ : از ردیف     ۱۰ : صفحه جاری     ۱۰ : صفحات قابل پیمایش     ۹۹ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch