صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها گروه تربیت بدنی                           بازگشت

  گروه تربیت بدنی : عناوین اطلاعیه های

کسب مقام قهرمانی تیم والیبال آموزشکده لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۰:۴۸   تاریخ : ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۶۳۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه گروه تربیت بدنی آموزشکده دخترانه لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۴:۱۳   تاریخ : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۷ / ۲ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۴:۱۳    تعداد بازدید : ۶۷۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نشانی اماکن ورزشی لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۱:۱۲   تاریخ : ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۲ / ۲ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۱:۱۲    تعداد بازدید : ۶۴۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه پیشنهادی گروه تربیت بدنی نیمسال دوم 96-95 لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۶:۴۸   تاریخ : ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۵ / ۲ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۶:۴۸    تعداد بازدید : ۸۲۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقات دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۵:۱۱   تاریخ : ۹ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۵:۱۱    تعداد بازدید : ۵۷۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نتایج مسابقات بدمینتون دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۳:۷   تاریخ : ۹ / ۹ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۳:۷    تعداد بازدید : ۶۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری اولین جلسه گروه تربیت بدنی در نیمسال اول96-95 لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۲:۵۹   تاریخ : ۱۲ / ۸ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۲:۵۹    تعداد بازدید : ۵۹۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نام و آدرس ورزشگاه ها در نیمسال اول 96-95 لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۹:۲۵   تاریخ : ۱ / ۷ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۹:۲۵    تعداد بازدید : ۶۴۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه پیشنهادی گروه تربیت بدنی لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۵:۸   تاریخ : ۱۴ / ۶ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۳ / ۹ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۵:۸    تعداد بازدید : ۷۰۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اطلاعیه در مورد درس شنا3 و شنا4 لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۰:۳   تاریخ : ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۰:۳    تعداد بازدید : ۵۳۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [۲] [ ۱] ..... [اولین]

۲۰ : تا ردیف     ۱۱ : از ردیف     ۲ : صفحه جاری     ۱۰ : صفحات قابل پیمایش     ۹۹ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch