صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها گروه تربیت بدنی                           بازگشت

  گروه تربیت بدنی : عناوین اطلاعیه های

مسابقات ورزشی دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۴:۲۱   تاریخ : ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۰ / ۷ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۴:۲۱    تعداد بازدید : ۵۴۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آموزش ورزش شمشیربازی لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۵:۴۸   تاریخ : ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۷ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۵:۴۸    تعداد بازدید : ۵۶۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه توجیهی کارآموزی دانشجویان رشته تربیت بدنی در ترم تابستان 95 لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۵:۴۰   تاریخ : ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۵:۴۰    تعداد بازدید : ۵۱۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه ترم تابستان 95 گروه تربیت بدنی لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۰:۳۱   تاریخ : ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۰:۳۱    تعداد بازدید : ۶۹۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پیاده روی به مناسبت سالگرد تأسیس دانشگاه لوگو
ارسال شده توسط : بهارک مرادی   درساعت : ۱۷:۷   تاریخ : ۵ / ۳ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۰۸۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

آدرس مکانهای ورزشی نیمسال دوم لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۹:۳۳   تاریخ : ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۹:۳۳    تعداد بازدید : ۸۶۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

امتحان کد ویژه تربیت بدنی1 لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۶:۳۹   تاریخ : ۱۷ / ۹ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۶:۳۹    تعداد بازدید : ۷۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

عدم تشکیل کلاس های دوومیدانی3 و 4 لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۵:۲۱   تاریخ : ۴ / ۸ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۶ / ۸ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۵:۲۱    تعداد بازدید : ۵۸۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

هفته تربیت بدنی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۶:۴۱   تاریخ : ۲۸ / ۷ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۴ / ۸ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۶:۴۱    تعداد بازدید : ۵۸۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تاریخ شروع کلاس های عملی تربیت بدنی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۶:۲۴   تاریخ : ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۶:۲۴    تعداد بازدید : ۷۰۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۵] [ ۴] [۳] [ ۲] ..... [اولین]

۳۰ : تا ردیف     ۲۱ : از ردیف     ۳ : صفحه جاری     ۱۰ : صفحات قابل پیمایش     ۹۹ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch