صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها گروه تربیت بدنی                           بازگشت

  گروه تربیت بدنی : عناوین اطلاعیه های

مکان کلاس های عملی رشته تربیت بدنی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۵:۴   تاریخ : ۲۷ / ۶ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۱ / ۷ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۵:۴    تعداد بازدید : ۲۲۷۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دوره تئوری مربیگری لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۴:۳۱   تاریخ : ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۷ / ۶ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۴:۳۱    تعداد بازدید : ۶۵۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کلاس مربیگری درجه 3 تنیس روی میز لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۴:۳۶   تاریخ : ۶ / ۵ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۳ / ۵ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۴:۳۶    تعداد بازدید : ۷۰۰
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

درس کارآموزی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۱:۲۳   تاریخ : ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۵ / ۵ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۱:۲۳    تعداد بازدید : ۶۸۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دوره مقدماتی ماساژدرمانی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۱:۲۰   تاریخ : ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۰ / ۵ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۱:۲۰    تعداد بازدید : ۶۷۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تربیت بدنی 1 لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۵:۱۹   تاریخ : ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۵:۱۹    تعداد بازدید : ۷۴۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اطلاعیه دروس بسکتبال،بازیهای پرورشی و تربیت بدنی 1 لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۲:۵۸   تاریخ : ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۲:۵۸    تعداد بازدید : ۶۷۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شیوه صحیح خوردن میوه ها لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۹:۳۸   تاریخ : ۸ / ۳ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۹:۳۸    تعداد بازدید : ۸۳۸
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

امتحان تربیت بدنی1 کد ویژه لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۹:۲۳   تاریخ : ۸ / ۳ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۹:۲۳    تعداد بازدید : ۶۵۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نمایشگاه ماکت ورزشی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۹:۲۰   تاریخ : ۸ / ۳ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۹:۲۰    تعداد بازدید : ۷۸۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۶] [ ۵] [۴] [ ۳] ..... [اولین]

۴۰ : تا ردیف     ۳۱ : از ردیف     ۴ : صفحه جاری     ۱۰ : صفحات قابل پیمایش     ۹۹ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch