صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها گروه تربیت بدنی                           بازگشت

  گروه تربیت بدنی : عناوین اطلاعیه های

اردوی کوه پیمایی به مناسبت دهه مبارک فجر لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۳:۲۹   تاریخ : ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۱۳:۲۹    تعداد بازدید : ۶۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مسابقات ورزشی سما سراسر کشور لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۱:۲۵   تاریخ : ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۱۱:۲۵    تعداد بازدید : ۸۲۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تاریخ امتحان دانشجویان مشمول کد ویژه تربیت بدنی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۵:۴   تاریخ : ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۱۵:۴    تعداد بازدید : ۷۵۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نفرات برتر مسابقه عکاسی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۱:۱۶   تاریخ : ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۱۱:۱۶    تعداد بازدید : ۷۹۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کلینیک تربیت بدنی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۴:۴۶   تاریخ : ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۱۴:۴۶    تعداد بازدید : ۶۶۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مسابقه عکاسی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۹:۴۸   تاریخ : ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱ / ۳ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۹:۴۸    تعداد بازدید : ۷۳۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اصول ارگونومی مناسب در محیط کار لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۴:۴۰   تاریخ : ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۱۴:۴۰    تعداد بازدید : ۸۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نحوه بلند کردن صحیح اجسام لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۲:۴۹   تاریخ : ۲۳ / ۱ / ۱۳۹۰
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۱۲:۴۹    تعداد بازدید : ۷۹۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

همایش بزرگ کوه پیمایی لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۱:۳   تاریخ : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲ / ۱۲ / ۱۳۸۹      ساعت    : ۱۱:۳    تعداد بازدید : ۶۳۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بیست نکته برای پیاده روی سالم لوگو
ارسال شده توسط : مهرسا شاکرین   درساعت : ۱۴:۱۱   تاریخ : ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳ / ۳ / ۱۳۹۰      ساعت    : ۱۴:۱۱    تعداد بازدید : ۶۷۰
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۱    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۱۰] [ ۹] [۸] [ ۷] ..... [اولین]

۸۰ : تا ردیف     ۷۱ : از ردیف     ۸ : صفحه جاری     ۱۰ : صفحات قابل پیمایش     ۹۹ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch