صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها امور مالی                           بازگشت

  امور مالی : عناوین اطلاعیه های

پرداخت اقساطی شهریه ترم جاری 991 new33 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۴:۱۶   تاریخ : ۱۰ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۹۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرایط پیش پرداخت شهریه ترم تابستان 99 new33 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۵:۳۵   تاریخ : ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۰ / ۵ / ۱۳۹۹      ساعت    : ۱۵:۳۵    تعداد بازدید : ۳۷۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرایط پیش پرداخت شهریه ترم بهمن 98 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۵:۲۷   تاریخ : ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۵:۲۷    تعداد بازدید : ۵۶۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرایط وام کوتاه مدت شهریه دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۵:۵   تاریخ : ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۵:۵    تعداد بازدید : ۴۷۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرایط وام کوتاه مدت شهریه دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۱:۲۶   تاریخ : ۴ / ۶ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳ / ۹ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۱:۲۶    تعداد بازدید : ۴۵۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرایط پیش پرداخت شهریه ترم مهر 98 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۱:۱۵   تاریخ : ۴ / ۶ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳ / ۹ / ۱۳۹۸      ساعت    : ۱۱:۱۵    تعداد بازدید : ۶۳۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرایط پیش پرداخت شهریه ترم تابستان 98 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۹:۴۲   تاریخ : ۴ / ۴ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۵۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تخفیفات دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۱:۳۵   تاریخ : ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۲۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرایط وام شهریه ترم بهمن 97 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۰:۲۳   تاریخ : ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۷۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرایط پیش پرداخت شهریه ترم بهمن 97 لوگو
ارسال شده توسط : مهدی اخلاقی   درساعت : ۱۰:۲   تاریخ : ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۴۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۵ : صفحات قابل پیمایش     ۴۸ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch