صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها امور فارغ التحصیلی                           بازگشت

  امور فارغ التحصیلی : عناوین اطلاعیه های

اسامی دانشجویان ترم آخر new33 لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۰:۴۵   تاریخ : ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۲۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دانشجویان ترم آخر new33 لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۹:۲۵   تاریخ : ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

مدارک فارغ التحصیلی لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۸:۲۶   تاریخ : ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۲۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه توجیهی دانشجویان جدید بهمن 96 لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۸:۱۱   تاریخ : ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۳۳۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۹:۵۴   تاریخ : ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۷۵۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ثبت نام برای جشن فارغ التحصیلی لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۱:۸   تاریخ : ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۸۱
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱[۱]

۶ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch