صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها گروه معماری                           بازگشت

  گروه معماری : عناوین اطلاعیه های

برنامه پیشنهادی انتخاب واحد معماری new33 لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۱:۲۶   تاریخ : ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    ۸ / ۸ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۱:۲۶    تعداد بازدید : ۹۳۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه پیشنهادی گروه معماری new33 لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۱:۲۱   تاریخ : ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    ۸ / ۸ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۱:۲۱    تعداد بازدید : ۸۸۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره ماکت سازی از 21 مرداد ماه لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۱:۴۶   تاریخ : ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    ۵ / ۶ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۱:۴۶    تعداد بازدید : ۷۶۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره مقاله نویسی دانشجویان معماری لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۲:۳۸   تاریخ : ۸ / ۵ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۲:۳۸    تعداد بازدید : ۵۳۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تحویل پروژه کارآموزی معماری لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۳:۱۲   تاریخ : ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲ / ۴ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۳:۱۲    تعداد بازدید : ۸۵۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

دوره های آمادگی مسابقات ملی مهارت فنی و حرفه ای لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۲:۴۱   تاریخ : ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳ / ۳ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۲:۴۱    تعداد بازدید : ۵۸۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برنامه پیشنهادی جهت انتخاب واحد گروه معماری لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۳:۱۰   تاریخ : ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۳:۱۰    تعداد بازدید : ۶۰۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره های آزاد معماری لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۳:۳۴   تاریخ : ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱ / ۲ / ۱۳۹۶      ساعت    : ۱۳:۳۴    تعداد بازدید : ۵۸۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه توجیهی کارآموزی گروه معماری لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۳:۲۱   تاریخ : ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۳:۲۱    تعداد بازدید : ۶۰۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تحویل پروژه کارآموزی معماری لوگو
ارسال شده توسط : تهمینه امامی   درساعت : ۱۴:۴۰   تاریخ : ۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۵      ساعت    : ۱۴:۴۰    تعداد بازدید : ۶۳۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۸ : صفحات قابل پیمایش     ۷۳ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch