صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها امور دانشجویی                           بازگشت

  امور دانشجویی : عناوین اطلاعیه های

نقل و انتقال دانشجویی new33 لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۰:۴۰   تاریخ : ۱۹ / ۴ / ۱۴۰۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۲۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تخفیف دانشجویی new33 لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۸:۲۸   تاریخ : ۲۶ / ۲ / ۱۴۰۰
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۹۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

اشتغال همزمان با تحصیل برای دانشجویان لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۱:۳۸   تاریخ : ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۳۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

نقل و انتقالات دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۴:۲۷   تاریخ : ۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۲۳۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تخفیف دانشجویی لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۹:۵۴   تاریخ : ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۴۶۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

پاسخ به سوالات دانشجویان درباره نقل و انتقالات لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۹:۵   تاریخ : ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۴۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تمدید مهلت درخواست نقل و انتقالات لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۹:۴۲   تاریخ : ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۹۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

تخفیفات دانشجویی نیمسال دوم 99-98 لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۳:۵۸   تاریخ : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۴۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ثبت درخواست نقل و انتقال و میهمانی ترم بهمن 98 لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۵:۵۱   تاریخ : ۱۳ / ۹ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۵۶۹
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود مهر 98 لوگو
ارسال شده توسط : نرگس سادات صفوی   درساعت : ۱۴:۵۸   تاریخ : ۱ / ۸ / ۱۳۹۸
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۱۱۷۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[آخرین]..... [ ۴] [ ۳] [ ۲] [۱] ..... [اولین]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۶ : صفحات قابل پیمایش     ۵۷ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch