صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها انجمن حسابداری                           بازگشت

  انجمن حسابداری : عناوین اطلاعیه های

دوره آموزشی رباتیک new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۱۶   تاریخ : ۸ / ۶ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۸۷۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سخنرانی new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۹:۵۵   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۵ / ۳ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۹:۵۵    تعداد بازدید : ۸۱۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید از سازمان بورس اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۶:۳۳   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۶:۳۳    تعداد بازدید : ۱۸۴۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سخنرانی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۴:۸   تاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۴:۸    تعداد بازدید : ۸۶۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

قابل توجه دانشجویان حسابداری در جشنواره لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۴:۲۱   تاریخ : ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲ / ۹ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۴:۲۱    تعداد بازدید : ۸۹۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ارائه مقاله لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۴۹   تاریخ : ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۱۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری دوره آموزشی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۴:۴۱   تاریخ : ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۴:۴۱    تعداد بازدید : ۸۱۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شروع کارگاه مقاله نویسی ترم تابستان لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۵۲   تاریخ : ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۸:۵۲    تعداد بازدید : ۹۸۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

جشنواره مسابقات سراسری علمی و مهارتی رشته حسابداری لوگو
ارسال شده توسط : ثمین صبحی   درساعت : ۱۳:۵۵   تاریخ : ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۹
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۰۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[۱]

۹ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۱ : صفحات قابل پیمایش     ۹ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch