صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها انجمن کامپیوتر                           بازگشت

  انجمن کامپیوتر : عناوین اطلاعیه های

ثبت اختراعات new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۱:۵۰   تاریخ : ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۷۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کلاس فوق برنامه new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۱:۴۳   تاریخ : ۱ / ۵ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۷۷۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ارائه مقاله لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۳۶   تاریخ : ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۳۰ / ۵ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۱۰:۳۶    تعداد بازدید : ۸۱۳
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سخنرانی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۱:۲۳   تاریخ : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۸ / ۳ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۱۱:۲۳    تعداد بازدید : ۷۹۷
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

کارگاه ویندوز8 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۱:۱۷   تاریخ : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۸ / ۳ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۱۱:۱۷    تعداد بازدید : ۱۳۴۶
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

سخنرانی گروه کامپیوتر لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۵:۱۲   تاریخ : ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۹ / ۱ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۱۵:۱۲    تعداد بازدید : ۹۴۱
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱

بازدید نمایشگاه کتاب لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۵:۹   تاریخ : ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۹۵۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

شرکت در همایش منطقه ای سما شهرکرد لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۵:۵   تاریخ : ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۹ / ۱ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۱۵:۵    تعداد بازدید : ۱۷۲۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

ارائه مقاله لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۶:۱۴   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۶ / ۹ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۶:۱۴    تعداد بازدید : ۱۰۹۶
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سومین المپیاد مخترعین لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۵:۴۴   تاریخ : ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۶ / ۹ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۵:۴۴    تعداد بازدید : ۸۳۱
تعداد کل نظرات :    ۱    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۱[ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲ : صفحات قابل پیمایش     ۱۵ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch