صفحه اصلی لیست اعلامیه های زیرگروه ها انجمن معماری                           بازگشت

  انجمن معماری : عناوین اطلاعیه های

آخرین مهلت ثبت نام دوره آموزشی revit new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۰:۴۹   تاریخ : ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۶
قابل نمایش تا تاریخ :    نامحدود    تعداد بازدید : ۶۲۲
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

همایش و مسابقات سال 93 new33 لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۳۲   تاریخ : ۳ / ۶ / ۱۳۹۳
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۲ / ۹ / ۱۳۹۳      ساعت    : ۸:۳۲    تعداد بازدید : ۷۳۰
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید از نمایشگاه پل شهرستان لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۸:۳۹   تاریخ : ۲۹ / ۷ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۹ / ۸ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۸:۳۹    تعداد بازدید : ۱۰۱۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

قابل توجه دانشجویان گروه معماری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۷:۳۴   تاریخ : ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۷:۳۴    تعداد بازدید : ۱۰۰۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۲:۵۶   تاریخ : ۲۹ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۸ / ۳ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۱۲:۵۶    تعداد بازدید : ۹۰۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

برگزاری نمایشگاه عکس در آموزشکده لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۶:۲۶   تاریخ : ۱۶ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۵ / ۳ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۶:۲۶    تعداد بازدید : ۹۰۵
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

بازدید دانشجویان معماری لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۱:۵۳   تاریخ : ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۱۱:۵۳    تعداد بازدید : ۱۸۳۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سخنرانی به مناسبت بزرگداشت شیخ بهایی و روز اصفهان لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۱:۴۱   تاریخ : ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۲
قابل نمایش تا تاریخ :    ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۲      ساعت    : ۱۱:۴۱    تعداد بازدید : ۲۴۰۸
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سخنرانی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۳:۵۹   تاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۳:۵۹    تعداد بازدید : ۷۸۴
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰

سخنرانی لوگو
ارسال شده توسط : راضیه زمردیان   درساعت : ۱۳:۵۰   تاریخ : ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۱
قابل نمایش تا تاریخ :    ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۹۱      ساعت    : ۱۳:۵۰    تعداد بازدید : ۸۲۱
تعداد کل نظرات :    ۰    نظرات تایید شده :    ۰    نظرات در انتظار تایید :    ۰[ ۲] [۱]

۱۰ : تا ردیف     ۱ : از ردیف     ۱ : صفحه جاری     ۲ : صفحات قابل پیمایش     ۱۶ : تعداد کل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch