آرمان واحد آموزش دانشکده فنی وحرفه ای سماخوراسگان این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و به مدد ایمان ، وجدان کاری و تلاش گروهی همکاران آموزش درجهت : 

1-     ارتقاء سطح کیفی خدمات اداره آموزش

2-     ارتقاء مهارتهای عملی دانشجویان در جهت تربیت کاردان های حرفه ای

3-     ایجاد مهارت و تجربه کاربا تنظیم آموزش های مناسب

4-     ایجاد فضای کارآفرینی

5-     تحقق رابطه مؤثر دانشکده با حوزه های شغلی

گام برداریم و در راستای این چشم انداز مأموریت خود را عمدتاً برروی کیفیت سطح آموزشی ، دستیابی به پیشرفت ، گسترش فعالیت در زمینه های آموزش برای رسیدن به یک دانشکده موفق در امر آموزش متمرکز نموده ایم.

 

  

 اهم فعالیتهای اداره آموزش :

1- انجام برنامه عملیاتی و اجرای امور آموزشی برگرفته از برنامه جامع استراتژیک ویژه اداره آموزش

2- ارسال مکاتبات مربوط به کمیسیون موارد خاص

3- برگزاری شوراهای آموزشی ، تخصصی در حوزه معاونت و دانشکده

4-برگزاری نشست های آموزشی  به همراه جلسات پرسش وپاسخ آموزشی جهت رفع مشکلات آموزشی و آشنائی دانشجویان با آئین نامه ها وبخشنامه های مرتبط

5- برگزاری جلسات دفاعیه پروژه دانشجویان و انتخاب پروژه برتر

6- ارزشیابی عملکرد اساتید

7- برگزاری امتحانات در هرترم براساس بخشنامه امتحانات

8- برگزاری جلسات آموزشی ودعوت از دانشجویان موفق در مقاطع ارشد به منظور ارتقاء انگیزه دانشجویان

9- هدایت ایده های دانشجویان درس کارآفرینی به مرکز رشد واحد خوراسگان جهت طی روند ثبت اختراع

10- تنظیم فرمت اصول و قواعد طراحی سؤالات امتحانی ، سربرگ امتحانی  و تجزیه وتحلیل طراحی سؤالات

11- بررسی وضعیت ارائه دروس در هر نیمسال و مقایسه آماری آن با منحنی نرمال

12- ایجاد ارتباط مؤثر بین این مرکز و سازمانهای دولتی مرتبط با رشته های موجود در دانشکده از جمله شهرداری ، سازمان نظام مهندسی ، بانک ، آموزش وپرورش ، مسکن وشهر سازی ، موزه ها ، هسا ، بورس و.... جهت معرفی دانشجویان به آن مراکز

13- بررسی و تحلیل نقاط ضعف  دانشجویان جدیدالورود در دروس پایه و تخصصی از طریق اساتید و مدیران گروه وبرگزاری کلاسهای فوق برنامه وحل تمرین

14- برگزاری آزمون های جامع در رشته های مختلف

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch