هیچ سنتی بهتر از پژوهش نیست.

"حضرت علی(ع) - شرح غررالحکم و دررالکلم"

 

تدوین برنامه پژوهشی هر ترم در دانشکده فنی و حرفه ای سما خوراسگان ،در راستای بهبود سیستم برنامه ریزی پژوهشی و بر اساس مطالعات پایه مورد نیاز در خصوص نیازهای پژوهشی دانشکده انجام می گیرد. نتیجه این مطالعات ،برنامه استراتژیک بلند مدت و اجرائی با رویکرد رفع نیازهای آموزشی دانشجویان می باشد. تلاش این واحد ،تشویق و ایجاد  انگیزه در دانشجویان واساتید جهت همکاری  در فعالیت های پژوهشی ، تقویت روحیه ابتکار و نوآوری در دانشجویان و...می باشد.از جمله فعالیت پژوهش برپاپی تیم های پژوهشی می باشد تا راهی جهت ایجاد توسعه و نگرش مثبت دانشجویان با همکاری اساتید در انجام فعالیت های پژوهشی باشد.

 با توجه به سیاست های سازمان سما، حوزه مدیریت پژوهش و فن آوری این دانشکده با هدف تولید علم و فن آوری به دنبال ارتقای جایگاه علمی دانشکده درکشور و جامعه علمی است. این حوزه دارای بخش های مختلف زیر می باشد:

1- دفتر امور پژوهشی

2- دفتر باشگاه پژوهشگران جوان

3- امورکتابخانه(تأمین منابع آموزشی و تحقیقاتی برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان و آماده سازی و ارائه آنها با رعایت استانداردهای تعریف شده در خصوص نسبت کتاب به دانشجو و سرانه فضای مطالعه و دسترسی به کتابخانه دیجیتالی)

4- مجموعه آزمایشگاه ها وکارگاه ها

5- دفتر امور سایت ها و فن آوری ارتباطات

6- دفتر ارتباط با صنعت (انعقاد تفاهم نامه میان دانشکده با مراکز آموزشی و صنعتی ، نظارت بر کارآموزی ها ، برگزاری کارگاه های تهیه برنامه کسب و کار ، دانشجویان کارآفرین ، شرکت فعال در مسابقات علمی ، نمایشگاهها و جشنواره های تخصصی با هدف معرفی جایگاه و دستاوردهای حمایت ازاختراعات ونوآوری ها)

 

 

 

 

 

اهم فعالیت های پژوهشی سما خوراسگان

 1-برگزاری شورای پژوهشی واحد

 2-  حمایت از طرح های پژوهشی اساتید و دانشجویان

 3-  کمک به چاپ کتاب،جزوه و منابع علمی

 4-  تجهیز  و راه ا ندازی کارگاهها و آزمایشگاههای رشته مختلف

5-خرید و پشتیبانی از نرم افزار کتابخانه

 6-  خرید کتاب  و مجله های مورد نیاز در زمینه های مختلف و اشتراک با مجله های معتبر علمی

 7- تهیهCDهای آموزشی

 8-  تامین  پهنای باند اینترنت  برای استفاده اساتید  و دانشجویان

 9- برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اساتید هیات علمی  وحق التدریس

10-برگزاری دوره آموزشی ویژه دانشجویان

11- برگزاری دوره های آموزشی جهت شرکت دانشجویان در مسابقات ملی سازمان فنی وحرفه ای  و مسابقات مهارتی،جشنواره

12-کمک به چاپ و ارائه مقاله اساتید و دانشجویان در همایش ها و مجلات معتبر علمی و تشویق مقالات

13-مشارکت با مراکز سما و موسسات در برگزاری همایش ،کارگاه و...

 14- بازدید از مراکز صنعتی و علمی

 15-برگزاری سخنرانی و سمینار های علمی

 16- حمایت از تیم های پژوهشی دانشجوئی

 17- حمایت از ابتکارات و اختراعات

 18- برگزاری مراسم هفته پژوهش و تقدیر از اساتید  ودانشجویان  فعال در زمینه های پژوهشی

 19- فعال نمودن کمیته کارآفرینی

20-راه اندازی شرکت دانش بنیان

21-فعال سازی باشگاه پژوهشگران جوان

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch