عنوان صفحه:دوره طراحی فنی و ارزیابی اقتصادی سیستمهای خورشیدی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت


 

 

دوره آموزش سیستم های متصل به شبکه فتوولتاییک به همراه ارزیابی اقتصادی نیروگاه ها، نرم افزار RestScreen و PVSyst

سرفصل دوره:

- بررسی منحنی های مسیر خورشید

- بررسی انواع اینورترها و توپولوژی های مختلف نیروگاه

- الزامات سیستم مانیتورینگ

- بررسی نرم افزار PVSYST و طراحی یک نیروگاه نمونه

- بررسی جزئیات مربوط به طراحی های الکتریکی و مکانیکی پروژه های مگاواتی

- بررسی تست های زمان راه اندازی

- بررسی نکات و شرایط مربوط به قراردادها و نحوه تهیه طرح های توجیهی و ...

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر، تماس حاصل نمایید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch