عنوان صفحه:دوره طراحی و اجرای سیستمهای الکتریکی و مکانیکی آسانسور و پله برقی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت

 

سرفصل دوره آسانسور و پله برقی:

- آشنایی با انواع آسانسورها

- آشنایی با اجزاء آسانسور و کاربرد آنها

- آشنایی با انواع تابلوهای الکتریکی آسانسور و عیب یابی و تعمیرات آنها

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر، تماس حاصل نمایید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch