عنوان صفحه:كلاسهاي Offline ويژه دوره هاي كارآموزي

دوره الزامات ساختمان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم - قسمت 1           جلسه سوم - قسمت 2

 

دوره اينستاگرامر

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

 دوره برنامه نويسي تغذيه

جلسه اول

جلسه دوم - قسمت 1           جلسه دوم - قسمت 2

جلسه سوم

 

دوره آشنايي با اصول دفترنويسي و اظهارنامه مالياتي

جلسه اول

جلسه دوم

 

دوره گزارش نويسي پيشرفته

جلسه اول

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch