عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته مربی کودک مقطع کاردانی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  کلیات روش و فنون تدریس جمیله السادت  ناجی شنبه 20-17:45 lms.sama-isf.ac.ir/nt1/
  بازیها و اسباب بازیها
 مرسا آذر شنبه 19:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/nt36/
  آموزش مفاهیم1(علوم تجربی، اجتماعی) مریم ضیایی

یکشنبه 12:30-11:30

 یکشنبه 16:30-13:30

lms.sama-isf.ac.ir/nt23/
  آموزش عملی1 مریم ضیایی

یکشنبه 20-16:30

lms.sama-isf.ac.ir/nt24/
  بهداشت مدارس سمیه میریان یکشنبه 16:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/nt19/
  حرکات ورزشی و سرودهای خاص
نیازی

یکشنبه 15:30-13:30

 یکشنبه 20-17:30

lms.sama-isf.ac.ir/nt37/
  بیماری های شایع کودکان سمیه  میریان

یکشنبه 15-13:30

lms.sama-isf.ac.ir/nt18/
  تغذیه و بهداشت مواد غذایی سمیه  میریان

یکشنبه 18-16:30

lms.sama-isf.ac.ir/nt3/
   روانشناسی عمومی مرضیه شمالی دوشنبه 15-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/nt2/
  ادبیات کودکان و نمایش های خلاق  مرسا آذر دوشنبه 20-15 lms.sama-isf.ac.ir/nt8/
   شیمی 2  عالیه  جباری دوشنبه 16:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/nt16/
   آز شیمی 2  عالیه  جباری دوشنبه 18-16:30 lms.sama-isf.ac.ir/nt17/
  روانشناسی رشد
لبافی دوشنبه 17:30-16 lms.sama-isf.ac.ir/nt33/
  مدیریت در مراکز آموزشی
سلطانی دوشنبه 15:30-14 lms.sama-isf.ac.ir/nt39/
  شروع خواندن و نوشتن
مریم ضیایی

دوشنبه 20-18

 چهارشنبه 20-18

lms.sama-isf.ac.ir/nt38/
  پرورش خلاقیت مهناز آقاجانی  سه شنبه 19-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/nt4/
   اصول و فنون مشاوره و راهنمایی  مهناز آقاجانی سه شنبه 15-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/nt14/
   مبانی کامپیوتر ولی پور
سه شنبه 17:30-16 lms.sama-isf.ac.ir/gr104/
  زبان آموزی مریم ضیایی سه شنبه 15-13
lms.sama-isf.ac.ir/nt29/
   اصول و تئوری های بازی ها در دوره پیش دبستانی  مرسا آذر سه شنبه 18:30-17
lms.sama-isf.ac.ir/nt30/
  آمار عمومی پورمعزی سه شنبه 16:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/nt31/
  آموزش مفاهیم 2
نقش سه شنبه 15-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/nt34/
  آموزش عملی 2 نقش سه شنبه 20-15 lms.sama-isf.ac.ir/nt35/
  روانشناسی تربیتی محبوبه کدخدایی
سه شنبه 16:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/nt13/
   سنجش واندازه گیری پیشرفته محبوبه کدخدایی سه شنبه 18:30-17 lms.sama-isf.ac.ir/nt15/
  آموزش هنر، نقاشی و کاردستی  مریم امانی

چهارشنبه 12:30-11

 چهارشنبه 17-13:30

lms.sama-isf.ac.ir/nt12/
  کار افرینی و پروژه حامد سعادت پور چهارشنبه 20-17 lms.sama-isf.ac.ir/nt21/
  تغذیه کاربردی بهارک مرادی چهارشنبه 17-15:30 lms.sama-isf.ac.ir/nt25/
  جامعه شناسی عمومی زهرا  مسعودی نیا چهارشنبه 15:30-14 lms.sama-isf.ac.ir/nt27/
  کودکان استثنایی
 حقیقی پنج شنبه 17-15:30 lms.sama-isf.ac.ir/nt26/
  برنامه ریزی در دوره پیش دبستانی نگین  تقی پور شنبه 3:30-2 lms.sama-isf.ac.ir/nt5/
         

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch