عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته حسابداری مقطع کاردانی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
612 کارآفرینی و پروژه محمد حسین مهاجر ۱۲-08 شنبه lms.sama-isf.ac.ir/s612/
620 زبان فنی تابش 18:30-15:30 شنبه lms.sama-isf.ac.ir/s620/
621 روش‌های آماری سیدمسعود ذکاوتمند 20-15 شنبه  
         
         
         
         
         
         
         
         
605 حسابداری پیش‌دانشگاهی مهدی باقری ۲۰-16 دوشنبه lms.sama-isf.ac.ir/s605/
611 حسابداری صنعتی ۱ مهدی باقری ۱۶-13 دوشنبه lms.sama-isf.ac.ir/s611/
 632  پروژه مالی  حسن شفیعی  12-08 دوشنبه  lms.sama-isf.ac.ir/s632/
 632  پروژه مالی  حسن شفیعی