عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته عکاسی و فیلمسازی مقطع کاردانی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  مبانی هنرهای تجسمی صادقی شنبه  9:45-11:15 lms.sama-isf.ac.ir/gr105/
  تاریخ هنر ایران و جهان صابری نسب شنبه  8-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr106/
  مبانی صدا و آکوستیک نیستانی شنبه 13:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/ph162/
  اصول ارتباط جمعی داوری شنبه 18-19:30 lms.sama-isf.ac.ir/ph161/
 

فیزیک نور

محمد زاده شنبه  8-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/g122/
  روش تحقیق
اسلامی شنبه 17-18:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr129/
  زیبایی شناسی
 صادقی  شنبه 15:30-17  lms.sama-isf.ac.ir/ph172/
  زبان تخصصی
تابش  شنبه 14:45-17 lms.sama-isf.ac.ir/ph176/
  مبانی عکاسی عبدالهیان یکشنبه 8-10:15 lms.sama-isf.ac.ir/gr107/
  نورپردازی
عبدالهیان

یک شنبه 10:30-13:30

 lms.sama-isf.ac.ir/ph152/
  تجهیزات فنی  فتح پور یک شنبه 17-20  lms.sama-isf.ac.ir/ph154/
  شناخت مواد خام فتح پور یک شنبه 10:30-12:45  lms.sama-isf.ac.ir/ph160/
  کنترل کنتراست
فتح پور یک شنبه 7:30-10:45  lms.sama-isf.ac.ir/ph159/
  ایمنی در حرفه
فتح پور یک شنبه 12:45-13:30  lms.sama-isf.ac.ir/ph175/
  فیلم برداری و نورپردازی
خلیلیان یک شنبه 8-12 lms.sama-isf.ac.ir/ph174/
  صدابرداری1 خلیلیان یک شنبه 13:30-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/ph177/
  فیلمبرداری1 خلیلیان دوشنبه 13:30-17:30  lms.sama-isf.ac.ir/ph163/
  نورپردازی پرتره
خلیلیان دوشنبه 8-12 lms.sama-isf.ac.ir/ph153/
  اصول فیلمبرداری با صدا خلیلیان دوشنبه 12-13:30  lms.sama-isf.ac.ir/ph156/
  عکاسی و فیلمبرداری کاربردی صیادی دوشنبه 8-12  lms.sama-isf.ac.ir/ph157/
  عطراحی صحنه برای عکاسی
داوری

دوشنبه 18-20

سه شنبه 18-20

lms.sama-isf.ac.ir/ph31/
   مبانی کامپیوتر ولی پور  سه شنبه 16-17:30  lms.sama-isf.ac.ir/gr104/
   تاریخ عکاسی و سبک شناسی
 صابری نسب چهارشنبه 17-18:30  lms.sama-isf.ac.ir/ph21/
  عکاسی در فضای باز
 فتح پور چهارشنبه 13:30-16:30  lms.sama-isf.ac.ir/ph28/
  عکاسی خبری  فتح پور چهارشنبه 16:30-19:30  lms.sama-isf.ac.ir/ph310/
  کاربرد کامپیوتر در صدا و تصویر
روحانی

پنج شنبه 14-18

lms.sama-isf.ac.ir/ph39/
  لابراتوار و جلوه های ویژه 1
خواجویی

پنج شنبه 8-11

lms.sama-isf.ac.ir/ph22/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch