عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته معماری مقطع کارشناسی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
   طراحی معماری 3 پیرزاده شنبه 16-8 lms.sama-isf.ac.ir/hksh21/
  روشهای طراحی و تولید صنعتی
اصغر رحیمی شنبه 17:30-16 lms.sama-isf.ac.ir/hksh34/
  کاربرد نرم افزار ترسیمی

مرضیه تائبی

یکشنبه 19-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/hksh32/
  آشنایی با معماری اسلامی 2
مرتضوی نژاد
دوشنبه 9:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/hksh36/
   زبان تخصصی

پیمان صفاپور

دوشنبه 15-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/hksh14/
  آشنایی با برنامه ریزی کالبدی

مهشاد فریدون

دوشنبه 12:30-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/hksh15/
  ریاضی عمومی 2 سلیمانی دوشنبه 18-15 lms.sama-isf.ac.ir/hksh6/
   طراحی معماری 2 تهمینه امامی سه شنبه 16:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/hksh11/
   طراحی معماری 4 زینب انجمنی
سه شنبه 15:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/hksh37/
  عناصر و جزییات ساختمانی 2

سعید قنبریان

سه شنبه 19:30-16:30 lms.sama-isf.ac.ir/hksh12/
   شناخت و طراحی معماری روستایی سمانه ياراحمدي چهارشنبه 12:30-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/hksh13/
   طراحی با دست آزاد
نفیسه ستایش فر چهارشنبه 16:30-13.30
lms.sama-isf.ac.ir/hksh17/
  آشنایی با مرمت ابنیه

مرضیه تائبی

چهارشنبه 12:30-8
lms.sama-isf.ac.ir/hksh33/
  سازه های فلزی

محمد لک

پنج شنبه 9:30-8
lms.sama-isf.ac.ir/hksh22/
  سازه های بتنی محمد لک پنج شنبه 11.30-10 lms.sama-isf.ac.ir/hksh35/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch