عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
   ریاضی مهندسی
ذکاوتمند شنبه 15:30-14 lms.sama-isf.ac.ir/c36/
   طراحی صفحات وب
باطنی شنبه 16:45-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/c51/
  زبان فنی
توران جهانبازی یکشنبه 15:45-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/c14/
  مهندسی اینترنت زنجانی زاده یکشنبه 19:45-16:30 lms.sama-isf.ac.ir/c50/
  برنامه سازی پیشرفته
سجادی یکشنبه 12:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/c13/
  نظریه زبان
سجادی یکشنبه 15:45-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/c38/
  هوش مصنوعی
شاهسمندی

یکشنبه 19:15-16

lms.sama-isf.ac.ir/c47/
   گرافیک کامپیوتری 2
سمیه عرب

یکشنبه 12:30-9:15

lms.sama-isf.ac.ir/c52/
  مدار منطقی(سخت افزار)
نوشین عظیمی
دوشنبه 12:30-8:30 lms.sama-isf.ac.ir/c30/
   معماری کامپیوتر نوشین عظیمی دوشنبه 15-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/c45/
  آزمایشگاه معماری کامپیوتر نوشین عظیمی دوشنبه 17:15-15 lms.sama-isf.ac.ir/c46/
  ذخیره و بازیابی اطلاعات  الهام جاویز سه شنبه 15-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/c15/
  سیستم عامل(2) سمیه  نوری سه شنبه 11:15-9:45 lms.sama-isf.ac.ir/c4/
   اسمبلی-برنامه نویسی سخت افزار
  الهام جاویز سه شنبه 12:30-8:30 lms.sama-isf.ac.ir/c25/
  ایجاد بانک های اطلاعاتی نوری سه شنبه 18-14:45 lms.sama-isf.ac.ir/c53/
  زبان تخصصی نرم افزار
 نوری سه شنبه 14:45-11:30 lms.sama-isf.ac.ir/c39/
  شبیه سازی کامپیوتری  شاهسمندی سه شنبه 11:15-8 lms.sama-isf.ac.ir/c48/
  ساختمان داده مینا رهبری چهارشنبه 15:45-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/c16/
  آمار و احتمالات مهندسی
 نصیری چهارشنبه 15-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/c29/
  ریاضی گسسته
مینا رهبری چهارشنبه 9:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/c34/
  محیطهای چند رسانه ای
سمیه عرب
چهارشنبه 16:30-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/c35/
  معادلات دیفرانسیل  عارفه نبوی
چهارشنبه 12:30-11 lms.sama-isf.ac.ir/c37/
  برنامه سازی سیستم
موسوی زاده
چهارشنبه 12:30-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/c42/
   گرافیک کامپیوتری 1
سمیه عرب چهارشنبه 19:30-16:30 lms.sama-isf.ac.ir/c49/
   مهندسی نرم افزار اسلامی پنج شنبه 10:15-8 lms.sama-isf.ac.ir/c43/
  آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
اسلامی پنج شنبه 12:30-10:15 lms.sama-isf.ac.ir/c44/
   طراحی الگوریتم ها مهدی زعفری
پنج شنبه 11:15-8 lms.sama-isf.ac.ir/c40/
  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی  اسلامی پنج شنبه 17-15:30 lms.sama-isf.ac.ir/c41/
  مباحث ویژه مهدی زعفری
پنج شنبه 15:30-11:30 lms.sama-isf.ac.ir/c33/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch