عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته گرافیک مقطع کاردانی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  مبانی هنرهای تجسمی صادقی شنبه  9:45-11:15 lms.sama-isf.ac.ir/gr105/
  تاریخ هنر ایران و جهان صابری نسب شنبه  8-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr106/
  طراحی 4 صادقی

شنبه  11:15-12:30

 شنبه  13:30-15:30

lms.sama-isf.ac.ir/gr108/
  شناخت هنر گرافیک 1 محبوبه  ایمانی شنبه 13:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/gr111/
  هندسه نقوش سنتی محبوبه  ایمانی شنبه 8-12 lms.sama-isf.ac.ir/gr112/
   اصول سرپرستی شیرروحی شنبه  8-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr110/
 

فیزیک نور

محمد زاده شنبه  8-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/g122/
 

آز فیزیک نور

محمد زاده شنبه  9:30-11 lms.sama-isf.ac.ir/gr127/
  ترسیمات هندسی محبوبه  ایمانی شنبه 15-18 lms.sama-isf.ac.ir/gr121/
  روش تحقیق
اسلامی شنبه 17-18:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr129/
  مبانی عکاسی عبدالهیان یکشنبه 8-10:15 lms.sama-isf.ac.ir/gr107/
  طراحی 5 ریحانه علیرضایی یکشنبه 13:30-15:45 lms.sama-isf.ac.ir/gr114/
  طراحی 6 ریحانه علیرضایی یکشنبه 16:45-19 lms.sama-isf.ac.ir/gr119/
  کاربرد خط در گرافیک سهیلا انتشاری یکشنبه 14:30-16:45 lms.sama-isf.ac.ir/gr118/
  تکنولوژی بسته بندی
سهیلا انتشاری یکشنبه 7:30-14:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr126/
  کارگاه صفحه آرایی سلمانی دوشنبه 8-15 lms.sama-isf.ac.ir/gr109/
  مبانی کامپیوتر ولی پور
سه شنبه 16-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr104/
  تصویر سازی امانی

سه شنبه 9:30-12:30

 سه شنبه 13:30-14:30

lms.sama-isf.ac.ir/gr113/
 

شناخت هنر گرافیک 2

 امانی سه شنبه 8-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr116/
  تکنولوژی کارگاه گرافیک 1 خدادادی سه شنبه 9:30-16:30  lms.sama-isf.ac.ir/gr117/
 

اتجزیه و تحلیل آثار گرافیکی

خدادادی سه شنبه 8-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr125/
   گرافیک کامپیوتر 1 جمالی چهارشنبه 15-17:15  lms.sama-isf.ac.ir/gr120/
  تکنولوژی کارگاه گرافیک 2 جمالی چهارشنبه 8-15  lms.sama-isf.ac.ir/gr123/
   گرافیک کامپیوتر 2 جمالی چهارشنبه 17:15-19:30  lms.sama-isf.ac.ir/gr130/
  طراحی تحلیلی علیرضایی چهارشنبه 13:15-17:30  lms.sama-isf.ac.ir/gr128/
 

 چاپ سیلک اسکرین

 محمد حسین عشوری پنجشنبه 10:15-12:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr115/
   ارتباطات و تبلیغات  محمد حسین عشوری پنجشنبه 8-9:30  lms.sama-isf.ac.ir/gr122/
   گرافیک محیطی ناجی پنجشنبه 8-12 lms.sama-isf.ac.ir/gr124/
  تکنولوژی کارگاه گرافیک 3 ناجی پنجشنبه 13:30-19:30 lms.sama-isf.ac.ir/gr131/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch