عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین دروس عمومی مقطع کارشناسی خواهران
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
98939 تفسیر موضوعی  عبدالهی شنبه 17-18:30  lms.sama-isf.ac.ir/s98939/
98929

انقلاب

ربیعی نیا یکشنبه 16:30-18 lms.sama-isf.ac.ir/s98929/
99003 تاریخ فرهنگ صابری نسب یکشنبه 17-18:30 lms.sama-isf.ac.ir/s99003/
98841

اندیشه 2

فخرالدینی سه شنبه 15:30-17 lms.sama-isf.ac.ir/s98841/
98966 تاریخ تحلیل صابری نسب سه شنبه 17-18:30 lms.sama-isf.ac.ir/s98966/
98864

دفاع مقدس

ریگی سه شنبه 9:30-11 lms.sama-isf.ac.ir/s98864/
 

تربیت بدنی 2

یزدانی نیا
سه شنبه 10-11:30 lms.sama-isf.ac.ir/tgk1/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch