عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته معماری مقطع کاردانی(3)
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  مبانی کامپیوتر حسین کریمی شنبه 17-15:30 lms.sama-isf.ac.ir/hk4/
   درک و بیان معماری (1) ندا دلپاك يگانه شنبه 12:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/hk7/
  مبانی ترسیم و نقشه و راندو حسین کریمی شنبه 19:15-17 lms.sama-isf.ac.ir/hk11/
  عناصر و جزئیات ساختمانی (2) مطهره مشکلاتی
یکشنبه 16:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/hk8/
   مبانی هنرهای تجسمی تینا امامی  یکشنبه 9:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/hk9/
  هندسه ترسیمی ندا داوری  یکشنبه 12:30-10 lms.sama-isf.ac.ir/hk18/
  پرسپکتیو تینا امامی  یکشنبه 12:30-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/hk23/
  عناصر و جزئیات ساختمانی (1) احسان چقاجردی  یکشنبه 18-15 lms.sama-isf.ac.ir/hk24/
  شناخت مواد و مصالح مطهره مشکلاتی یکشنبه 18:30-17 lms.sama-isf.ac.ir/hk26/
   تمرین معماری (2) تهمینه امامی
یکشنبه 12:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/hk27/
  طراحی فنی ساختمان امیرحسین پیرزاده یکشنبه 15-8 lms.sama-isf.ac.ir/hk37/
  اصول سرپرستی محسن نبی  یکشنبه 16-14:30 lms.sama-isf.ac.ir/hk39/
   فیزیک مکانیک
آسیه جعفری
دوشنبه 10:15-8 lms.sama-isf.ac.ir/hk14/
  ایستائی (1) پیمان صفاپور دوشنبه 16:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/hk20/
  کاربرد نرم افزار رایانه در معماری  سیما حبیبی دوشنبه 12-8 lms.sama-isf.ac.ir/hk25/
  طراحی معماری (1) حسین کریمی دوشنبه 19:30-14 lms.sama-isf.ac.ir/hk36/
   ترسیم فنی حسین کریمی سه شنبه 20-14 lms.sama-isf.ac.ir/hk12/
  زبان فنی نازنین خورسندی   سه شنبه 20-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/hk41/
   درک و بیان معماری (2) فائزه فکاری سه شنبه 12:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/hk16/
   متره و بر آورد سعید قائد امینی  سه شنبه 11-8 lms.sama-isf.ac.ir/hk29/
   کار آفرینی کیوان احمدیان   سه شنبه 19:30-16 lms.sama-isf.ac.ir/hk32/
  ایستائی (2) سعید قائد امینی  سه شنبه 12:30-11 lms.sama-isf.ac.ir/hk31/
  روستا محبوبه محجوبی سه شنبه 17:30-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/hk38/
  تنظیم شرایط محیطی  زینب انجمنی چهارشنبه 16-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/hk21/
  آشنایی با معماری اسلامی   زینب انجمنی چهارشنبه 19-16:30 lms.sama-isf.ac.ir/hk22/
  تمرین معماری (1) خبازیان
چهارشنبه 12:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/hk19/
   طراحی  پروانه شیرانی چهارشنبه 16:30-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/hk10/
   آشنایی با معماری جهان  حمید غیاث پنج شنبه 16:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/hk17/
  نقشه برداری محمد لک  پنج شنبه 18-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/hk30/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch