عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته حسابداری مقطع کارشناسی(2)
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
   پول وارز و بانکداری راضیه گلپایگانی
شنبه 19-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/h52/
   حسابرسی2 مهدی باقری
شنبه 17-14 lms.sama-isf.ac.ir/h55/
   حسابداری پیشرفته 1  محسن رحیمی

یکشنبه 12:30-11

 یکشنبه 15-13:30

lms.sama-isf.ac.ir/h41/
  حسابداری میانه 2 (جبرانی) محسن رحیمی

یکشنبه 11-8

lms.sama-isf.ac.ir/h46/
   مدیریت مالی2  فرهاد انوشه

یکشنبه 17:45-15:30

 lms.sama-isf.ac.ir/h42/
  آمار و احتمالات  اسدی

یکشنبه 20-17:45

lms.sama-isf.ac.ir/h37/
  حسابداری صنعتی3 محسن رحیمی  دوشنبه 11-8  lms.sama-isf.ac.ir/h48/
   سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار  فرهاد انوشه  دوشنبه 17:30-15 lms.sama-isf.ac.ir/h51/
   حسابداری میانه  مرضیه سرکوب
 سه شنبه 16:30-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/h35/
  سیستم های اطلاعاتی حسابداری  حسن شفیعی  سه شنبه 19:30-16:30 lms.sama-isf.ac.ir/h38/
   مالیه عمومی  شاپور صفری
 سه شنبه 9:30-8 lms.sama-isf.ac.ir/h39/
   برنامه ریزی و توسعه  شاپور صفری  سه شنبه 12:30-10 lms.sama-isf.ac.ir/h40/
   زبان تخصصی2  حسن شفیعی   سه شنبه 15:45-13:30  lms.sama-isf.ac.ir/h56/
   پژوهش عملیاتی2 فریبرز سلیمانی  سه شنبه 18-15 lms.sama-isf.ac.ir/h49/
   امورمالی بین الملل ملایری   سه شنبه 20-18:30 lms.sama-isf.ac.ir/h50/
   حسابداری دولتی2  فضل الله جلالی  سه شنبه 19-16 lms.sama-isf.ac.ir/h54/
   پژوهش عملیاتی 1  فریبرز سلیمانی چهارشنبه 18-15 lms.sama-isf.ac.ir/h43/
  مدیریت تولید الهام رضایی چهارشنبه 12-9 lms.sama-isf.ac.ir/h45/
   ریاضی کاربردی محدثه رمضانی
پنج شنبه 15:45-13:30 lms.sama-isf.ac.ir/h36/
   کاربرد نرم افزارهای رایانه ای درحسابداری حسن باقری  پنج شنبه 12:45-7:30  lms.sama-isf.ac.ir/h44/
   حسابداری پیشرفته2 حسن باقری  پنج شنبه 17-14  lms.sama-isf.ac.ir/h47/
   مباحث جاری در حسابداری اسماعیل کاطمی
  پنج شنبه 19:30-18  lms.sama-isf.ac.ir/h53/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch