عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته حسابداری مقطع کاردانی(2)
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  سرپرستی سازمان مهسا نیازی شنبه 9-7:30 lms.sama-isf.ac.ir/h12/
  کنترل بودجه مهسا نیازی شنبه 11:30-10 lms.sama-isf.ac.ir/h2/
  کارآفرینی و پروژه محمد حسین مهاجر شنبه 12:30-9:30 lms.sama-isf.ac.ir/h8/
   کلیات حقوق علی ناظوری شنبه 19:30-18 lms.sama-isf.ac.ir/h4/
  اصول حسابدای مهدی باقری شنبه 20-17 lms.sama-isf.ac.ir/h5/
  صنعتی مقدماتی مجتبی طلحانی
شنبه 17:30-16 lms.sama-isf.ac.ir/h6/
   شرکت‌های پیش آزاده خانعلی
شنبه 15:30-14 lms.sama-isf.ac.ir/h10/
   شرکت‌ها ۱ امید ملایری شنبه 20-17:45 lms.sama-isf.ac.ir/h13/
  حسابداری دولتی مهدی یزدانی کیش شنبه 17:15-15 lms.sama-isf.ac.ir/h30/
  حسابرسی 1  مهدی یزدانی کیش شنبه 19:45-17:30 lms.sama-isf.ac.ir/h33/
  روش‌های آماری  خیام نکویی
یکشنبه 12-8 lms.sama-isf.ac.ir/h16/
  کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 نظرعلیان یکشنبه 20-16 lms.sama-isf.ac.ir/h19/
   کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3 جلالی یکشنبه 12-8 lms.sama-isf.ac.ir/h28/
   کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3  جلالی یکشنبه 18-14 lms.sama-isf.ac.ir/h29/
   مبانی کامپیوتر نظرعلیان دوشنبه 15:30-14 lms.sama-isf.ac.ir/h1/
  حسابداری صنعتی ۱ محسن رحیمی

دوشنبه 12:30-11

 دوشنبه 15-13:30

lms.sama-isf.ac.ir/h7/
  اقتصاد خرد راضیه گلپایگانی

دوشنبه 17:45-15:30

lms.sama-isf.ac.ir/h14/
  حسابداری صنعتی 2 داوود سلیمی

دوشنبه 17:15-15

lms.sama-isf.ac.ir/h25/
  حقوق تجارت  زهرا خاکسار

سه شنبه 19:30-18

lms.sama-isf.ac.ir/h9/
  زبان فنی حسن شفیعی

سه شنبه 12:30-11

lms.sama-isf.ac.ir/h15/
   اقتصاد کلان علیرضا فیروزنیا

سه شنبه 15:45-13:30

lms.sama-isf.ac.ir/h18/
  کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 نظرعلیان سه شنبه 20-16 lms.sama-isf.ac.ir/h20/
  ریاضی 1
ذوالفقاری سه شنبه 14-11 lms.sama-isf.ac.ir/h11/
  حسابداری مالیاتی حمید شفیعی

چهارشنبه 19:30-18

lms.sama-isf.ac.ir/h26/
   مدیریت مالی زمیفرا انصاری

چهارشنبه 12:30-10:15

lms.sama-isf.ac.ir/h31/
   مدیریت مالی کمال صفرپور

چهارشنبه 19:15-17

lms.sama-isf.ac.ir/h31-2/
  حسابداری مالی حسن شفیعی

چهارشنبه 10:15-8

lms.sama-isf.ac.ir/h32/
  شرکت‌ها 2 حمید داستانی

پنج شنبه 10:15-8

lms.sama-isf.ac.ir/h21/
  حسابداری پیش‌دانشگاهی ناصر کیوان داریان

پنج شنبه 20-17

lms.sama-isf.ac.ir/h3/
  ریاضی عمومی 2 محدثه رمضانی

پنج شنبه 12:30-10:15

lms.sama-isf.ac.ir/h23/
  حسابداری صنعتی 2 حسن باقری

پنج شنبه 19:45-17:30

lms.sama-isf.ac.ir/h24/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch