عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین رشته حسابداری مقطع کاردانی(2)
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  کارآفرینی و پروژه محمد حسین مهاجر

شنبه 21:30-15:30

پنجشنبه 19-15

lms.sama-isf.ac.ir/h7/
         
  کاربرد کامپیوتر در حسابداری2 نظرعلیان

یکشنبه 21-15

دوشنبه 21-15

lms.sama-isf.ac.ir/h4/
         
   کاربرد کامپیوتر در حسابداری 3  زهرا شاهسمندی

سه شنبه 21-15

چهارشنبه 21-15

lms.sama-isf.ac.ir/h5/
         
  حسابداری شرکت‌ها 2 حمید داستانی

پنج شنبه 14:45-8

lms.sama-isf.ac.ir/h6/
         
  ریاضی 2
محدثه رمضانی

شنبه 11:30-8

چهارشنبه 11:15-8

lms.sama-isf.ac.ir/h8/
         
  حسابداری مالی
آزاده خانعلی

شنبه 15:15-12:30

یکشنبه 14-12

دوشنبه 14-12

lms.sama-isf.ac.ir/h9/
         
  پروژه مالی
حسن شفیعی
  lms.sama-isf.ac.ir/h10/
         
  روشهای آماری
صفورا نوری

یکشنبه 11-8

دوشنبه 11-8

سه شنبه 11-8

lms.sama-isf.ac.ir/h11/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch