عنوان صفحه:کلاسهای آنلاین دروس پایه و پیش نیاز مقطع کاردانی
مشخصه نام کلاس نام استاد زمان لینک ورود به کلاس
  ریاضی عمومی فریبرز سلیمانی

یکشنبه 10:30 الی 13:30

دوشنبه 10:30 الی 13:30

سه شنبه 10:30 الی 13:30

lms.sama-isf.ac.ir/p2/
         
  زبان عمومی - گروه 1
رویا صفدریان

یکشنبه 7:30 الی 10:30

دوشنبه 7:30 الی 10:30

سه شنبه 7:30 الی 10:30

lms.sama-isf.ac.ir/p1/
         
  زبان عمومی - گروه 2
محمد حسین تابش

یکشنبه 7:30 الی 10:30

دوشنبه 7:30 الی 10:30

سه شنبه 7:30 الی 10:30

lms.sama-isf.ac.ir/p6/
         
  ریاضی پیش فریبرز سلیمانی

سه شنبه 13:30 الی 17

 چهارشنبه 13:30 الی 16:45

lms.sama-isf.ac.ir/p3/
         
  زبان و ادبیات فارسی
ریحانه دائی علی

سه شنبه 13:30 الی 17

چهارشنبه 11 الی 14:15

lms.sama-isf.ac.ir/p7/

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch