عنوان صفحه:دفتر کار مجازی رؤسا، معاونین و مدیران دانشکده دخترانه
ردیف نام و نام خوانوادگی سمت روز و ساعت حضور در دفتر کار مجازی
لینک دفتر کار مجازی
 1 خانم جمیله السادات ناجی رئیس دانشکده
دوشنبه: ساعت 9 تا 10 لینک ورود به دفتر کار مجازی
2 آقای علی ناظوری مدیر حراست سه شنبه: ساعت 11 الی 12 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 3 آقای دکتر مجید طاووسی
معاون آموزشی و پژوهشی
سه شنبه: ساعت 13 تا 14 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 4 خانم مهندس نگین تقی پور
مدیر آموزش
یکشنبه: ساعت 13 الی 14  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 5 خانم نرگس السادات صفوی مدیر دانشجویی
یکشنبه: ساعت 10 الی 11  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 6 خانم راضیه زمردیان
مدیر پژوهش
دوشنبه: ساعت 11 الی 12  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 7 خانم خاتونجان محمدی
مدیر فرهنگی
دوشنبه: ساعت 8 الی 9  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 8 آقای مهندس علیرضا مظاهری
مدیر فناوری اطلاعات
شنبه: ساعت 13 الی 14 لینک ورود به دفتر کار مجازی
 9 آقای رضا اكبری
كارشناس آموزش
دوشنبه: ساعت 13 الی 14  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 10 حانم ریحانه محمدزاده كارشناس آموزش
دوشنبه: ساعت 13 الی 14  لینک ورود به دفتر کار مجازی
 11 آقای مهدی اخلاقی
كارشناس امور مالی
چهارشنبه: ساعت 13 الی 14 لینک ورود به دفتر کار مجازی
12 خانم مهندس سمیه نوری
پشتیبان کلاسهای مجازی
چهارشنبه: ساعت 13:30 الی 14:30 لینک ورود به دفتر کار مجازی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch