عنوان صفحه:مدرسه آموزش مهارت طراحی و دوخت

مدرسه عالی مهارتی طراحی و دوخت ( کالج طراحی لباس)

ویژه خواهران و برادران

کلاس های تخصصی برای شروع در بازار کار برگزار می کند

 آموزش توسط اساتید مجرب طرلحی لباس و پارچه در سطح بین المللی

* دیزاین لباس

* سبک شناسی

* سایز بندی صنعتی

* طراحی فیگور اندام

* پارچه سازی لباس

*کلاس های تحقیقی و پژوهشی

* عکاسی و فیلم برداری تبلیغی لباس

* انتخاب سبک دلخواه در طراحی لباس

طراحی و دوخت لباس های عروسکی و سینمایی

* آموزش انواع نرم افزارهای طراحی لباس و الگوسازی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch