عنوان صفحه:فرم درخواست پویش

 

 جهت دانلود فرم زیر، اینجا را کلیک نمایید.

 


فرم درخواست شرکت در طرح پویش

 

نام :

 

نام خانوادگی:

 

 

کد ملی:

 

شماره دانشجویی:

 

 

مقطع تحصیلی:


رشته تحصیلی:

 

 

شماره تلفن همراه:

 

پست الکترونیکی:

 

مهارت ها و توانمندی های خود را بصورت خلاصه بنویسید:

 

 

 

 

 

با توجه به رشته تحصیلی خود، علاقه مند به حضور در کدام یک از صنایع یا بنگاه های اقتصادی- اجتماعی هستید؟

(حداقل 3 مورد را بنویسید)

 

1-

2-

3-

 

 

تعهد نامه:

اینجانب متعهد می شوم در صورت پذیرش در طرح پویش و معرفی به صنعت یا بنگاه اقتصادی-اجتماعی مربوطه، تمام واحدهای درس کارآموزی/کارورزی طرح پویش را ( علاوه بر درس کارآموزی موجود در سرفصل رشته تحصیلی) در طول دوره تحصیل (در هر ترم تحصیلی یا دوره تابستان 2 واحد) اخذ و با رعایت تمامی شرایط و ضوابط دانشگاه و صنعت یا بنگاه اقتصادی-اجتماعی مربوطه بگذرانم.

 

 

تذکر:

تعداد واحد درس کارآموزی/ کارورزی در مقطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته 6 واحد می باشد.

 

 

 

کارشناس آموزش

 

مدیر گروه

مسئول طرح پویش

 

نام و نام خانوادگی

 

نام و نام خانوادگی

 

نام و نام خانوادگی

 

 

 

امضاء

امضاء

امضاء

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch