عنوان صفحه:معرفی طرح پویش

 

باسمه تعالی


مقدمه
از جمله دغدغه های بزرگ دانشگاه ایجاد اشتغال برای دانشجویان است؛ یکی از مولفه های ایجاد اشتغال، فراهم نمودن شرایط اشتغال است به گونه ای که آموزش، پژوهش و فناوری کاربردی باشد.
با تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع گوناگون این تعامل دو سویه گسترش یافته و نیروی انسانی مشترک توسط دانشگاه با صنعت پرورش می یابد تا متناسب با نیاز صنعت و بنگاه های اقتصادی-اجتماعی نیرو تربیت گردد. به این ترتیب، دانشجویان همراه با تحصیل به فعالیت در صنعت مشغول شده و صنعت به عنوان استاد راهنمای این دانشجویان، توانمندی آنها را برای فمالیت در عر صه محیط واقعی کار افزایش خواهد داد. تحقق طرح پویش منجر به تحول نظام آموزش عالی و تربیت نیروهای انسانی ماهر برای صنعت و بنگاههای اقتصادی-اجتماعی می گردد .


تبیین وضع موجود، بیان مسئله و اهمیت و ضرورت اجرای طرح

طی بررسی های انجام شده در بنگاه های اقتصادی و نهاد اجتماعی، دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی از مهارک کافی در محیط واقعی کار برخوردار نبوده و بایستی آموزش های لازم را در زمینه تخصص مورد نظر به آنها داده شود. از طرگ دیگر دانشجویان پس از فارغ التحصیلی بدلیل عدم مهارت کافی، دغدغه اشتغال را داشته و گاها پس از دست یابی به شغل تخصصی خود،مدت زمانی را باید به عنوان کارآموز و یا کارورز در خدمت بنگاه های اقتصادی و نهاد اجتماعی قرار گیرند. همچنین گلایه دانشجو و بنگاه های اقتصادی یا نهاد اجتماعی از آموزش دانشگاه بخاطر عملیاتی نبودن آموزش ها در حال حاضر وجود دارد که به واقع با چند درس عملی و یا کارآموزی و کارورزی همیشه این نقیصه در سیستم آموزشی دانشگاه های کشور وجود دارد. بنابراین آشنایی دانشجویان در حین تحصیل با آخرین روش ها و تکنولوژی های روز دنیا در محیط واقعی کار و دانشگاه از ضروریات آموزش های دانشجویان بوده تا در زمان فارغ التحصیلی از مهارت کافی برخوردار گردند و مشکل نیروی انسانی کارآمد بنگاه های اقتصادی و نهاد اجتماعی نیز بر طرف گردد.


تعریف مفاهیم و اصطلاحات
دانشجوی طرح پویش: دانشجویانی که درخواستی را مبنی بر شرکت در پویش به دانشگاه خود
ارسال می کنند.
بنگاه اقتصادی: صنایع، کارخانه و سازمان فعال اقتصادی که نیازمند استخدام دانشجویان رشته های فنی-مهندسی، کشاورزی و علوم پایه طرح پویش می باشند.
نهاد اجتماعی: ارگان های اجتماعی که نیازمند استخدام دانشجویان رشته های علوم انسانی طرح پویش می باشند.
مهارت: آموزش های عملی که در راستای تخصص مورد نظر دانشجویان در حین تحصیل به دانشجویان داده می شود.
کارآموزی و کارورزی: قالبی که در ابتدای طرح بایستی دانشجو در بنگاه یا نهاد مدنظر تا زمان استخدام شروع به فعالیت نماید.


اهداف طرح
هدف اول این طرح آشنایی دانشجو با محیط کار و صنعت می باشد و اینکه دانشجو صرفاً در محیطهای ایزوله شده دانشگاهی نباشد، بلکه وارد بسترهای واقعی کار در جامعه شود . اجرایی شدن طرح پویش که مبنای آن تقویت اقتصاد دانش بنیان در کشور است منجر به تربیت دانشجویانی با مهارت میشود که همزمان با تحصیل در صنایع و نهاد های مختلف کار کرده و مهارتهای لازم را کسب میکنند و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه مسئله محور، تاثیری انکارناپذیر در تربیت فارغ التحصیلان با مهارت کافی و کارآفرین در کشور ایجاد خواهد نمود . در این طرح دانشجویان شرکت کننده، بعد از گذراندن دوره های لازم، تبدید به نیرویی توانمند برای
حضور در صنایع خواهند شد که می توانند تبدید به یک کارآفرین شوند . دانشجویان برای کار کردن
در صنعت و بنگاه اقتصادی لازم است در طول تحصیل مهارت لازم را کسب کنند و زمانی که فارغ التحصیل می شوند از نظر علمی و اجرایی توان کافی داشته باشند. دانشجویان در دوران طلایی و در فا صله سنی ۱۸ تا ۲۲ سال هستند که توان آموزشی و اجرایی بسیار بالایی دارند؛ چنانچه بهره وری آموزشی از طریق ارتباط با بنگاههای اقتصادی و نهادهای اجتماعی افزایش یابد، منجر به معرفی نیروهای توانمندی به جاممه خواهند شد. دانشجویان علاقه مند به این طرح همزمان با تحصیل در دانشگاه، در بنگاه های اقتصادی و نهادهای اجتماعی که اعلام نیاز کرده اند، در قالب کارآموزی و کارورزی شروع به فعالیت می کنند و موظف هستند 3 روز در دانشگاه و ۲ روز در بنگاه های اقتصادی و نهادهای اجتماعی مشغول انجام طرح باشند.
هدف دوم این طرح برقراری تعادل در جمعیت دانشجویی بین رشته های مختلف می باشد.
امروزه بسیاری از دانشجویان بدون آگاهی از رشته و زمینه های شغلی آن، انتخاب رشته نموده و در زمان فارغ التحصیلی بدون شغل مرتبط با رشته در جامعه می مانند. لذا در این طرح، در رشته هایی که در حال حاضر کم اقبال هستند مانند: فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه با توجیه دانشجویان در زمان انتخاب رشته و مشاوره تحصیلی مناسب این رشته ها در دارا بودن زمینه شغلی مناسب، در جذب دانشجو تلاش نموده و از جذب بی رویه در رشته هایی که آینده شغلی مناسب ندارند و تراکم دانشجویی زیاد می باشد مانند: برخی از رشته های علوم انسانی جلوگیری به عمل می آید.


چشم انداز و گستره اجرای طرح
در راستای اقتصاد مقاومتی، در صورت اجرای دقیق این طرح با همکاری سازنده موسسات و بنگاههای اقتصادی در آینده نزدیک موجب تحول عظیم در ایجاد اشتغال و راه اندازی استارت آپها و کسب و کارهای جدید و بالطبع موجب رونق تولید و کار آفرینی خواهد شد که این امر می تواند به سایر دانشگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی سراسری کشور نیز تسری پیدا کرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی با مهارت برای ورود به بازار کار و ایجاد اشتغال مولد پرورش یابند.


راهبردها و سیاست های اجرایی طرح:
1- بهره گیری دانشجویان از فرصتهای شغلی شناسایی شده توسط دانشگاه
2- امکان جذب و استخدام دانشجویان در صنایع و موسسات
3- استفاده از طرح بورسیه تحصیلی جهت پرداخت شهریه دانشجویان
4- ایجاد انگیزه در دانشجویان و صنایع یا بنگاههای اقتصادی برای استفاده از ظرفیت ایجاد شده در
این طرح

شرایط مهارت آموزان (دانشجویان):

مهارت آموزان(دانشجویان) بایستی از حداقل مهارتها و توانایی های لازم برای اشتغال در صنایع یا موسسات و بنگاههای اقتصادی مد نظر، همزمان با تحصیل را داشته باشد. که این موضوع در کمیته ای با حضور نمایندگان دانشگاه، اتاق بازرگانی و صنعت یا بنگاه اقتصادی مورد نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.


وظایف مهارت آموزان(دانشجویان):
1-مهارت آموزان(دانشجویان) بایستی پس از اخذ تایید فنی از کمیته مربوطه، متعهد به اخذ واحدهای کارآموزی طرح پویش (هر سال تحصیلی ۲ واحد به میزان 240 ساعت) با توجه به مقطع تحصیلی(کارشناسی پیوسته ۸ واحد، کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 6 واحد و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 4 واحد) علاوه بر دروس رشته تحصیلی خود می باشد.
2-ملزم به رعایت تمامی قوانین، بخشنامه ها و دستور العمل های دانشگاه و صنعت یا بنگاه اقتصادی مورد نظر می باشد.
3 -ملزم به حضور به موقع و حداقل ۲ روز در صنعت یا بنگاه اقتصادی مورد نظر می باشد.
4 -ملزم به ارائه گزارش حضور و شرح فعالیتهای خود به حامی خود در صنعت یا بنگاه اقتصادی مورد نظر و نیز استاد راهنمای خود در دانشگاه می باشد.
شرایط آموزش، نیازسنجی آموزشی، برنامه آموزشی و درسی و مدارک حرفه ای و تحصیلی
از نظر آموزشی دانشجو در قالب درس کار آموزی اقدام به اخذ واحدهای درسی طرح پویش می
نماید. از نظر نیاز سنجی نیز با توجه به تعامل با اتاق بازرگانی، صنایع و بنگاههای مختلف مورد
بررسی قرار گرفته و در صورت تمایل در طرح مشارکت می نمایند.

از نظر برنامه آموزشی و درسی نیز گروههای آموزشی بویژه در رشته های فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی ملزم به ارائه درس کارآموزی/کارورزی طرح پویش در هر ترم به تعداد ۲ واحد درسی و ۲40 ساعت می باشند.مهارت آموز پس از گذراندن تمامی مراحل در دانشگاه و صنعت یا بنگاه اقتصادی مورد نظر با موفقیت، گواهی طرح پویش را با تایید دانشگاه و صنعت یا بنگاه اقتصادی مورد نظر اخذ خواهد نمود.


شرایط نهاد یا بنگاه اقتصادی محل آموزش
نهاد یا بنگاه اقتصادی محل آموزش اولا بایستی اعلام آمادگی برای شرکت در طرح پویش را بنماید.
ثانیا از استادان و مربیان با تجربه و مهارت کافی برای آموزش مهارت آموزان استفاده و آنها را به
عنوان حامی مهارت آموزان معرفی نماید.
ثالثا از تجهیزات و امکانات مناسب برخوردار بوده و ملزم به استفاده و بکارگیری آنها در راستای
آموزش مهارت آموزان می باشد.


شرایط مربیان و استادکاران
از دانش، تجربه و تبحر لازم و کافی برای آموزش و حمایت از مهارت آموزان برخوردار باشند.
وظایف مربیان و استادکاران
نظارت مستمر بر کار مهارت آموزان داشته و گزارش های لازم را هر 3 ماه به مسئولین ذیربط در
صنعت یا بنگاه اقتصادی و دانشگاه ارائه نماید.


امتیازات طرح برای مهارت آموزان


امتیازات طرح برای مرکز یا بنگاه اقتصادی محل آموزش


مراحل و فرایندهای اجرایی و نحوه مشارکت دانشجویان در طرح
-ثبت نام دانشجویان در سیستم آموزشی واحد دانشگاهی(انتخاب واحد)
-ثبت نام دانشجوی متقاضی طرح پویش در سامانه طرح پویش در سایت واحد دانشگاهی (مانند
WWW.khuisf.ac.ir )
-بررسی توسط کارشناس آموزش جهت انتخاب واحد کارآموزی یا کارورزی در ترم جاری
-بررسی توسط مدیر محترم گروه آموزشی جهت بررسی شرایط دانشجویان این طرح
-ارجاع به دبیرخانه پایش علمی یا معاون علمی واحد دانشگاهی
-ارجاع به دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی
-بررسی و احراز شرایط دانشجویان توسط کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
-تشکیل جلسه جهت مصاحبه با دانشجویان توسط مدیر محترم گروه آموزشی، مسئول دفتر ارتباط با صنعت (در صورک عدم وجود مسئول، هماهنگی با استان گردد)، رئیس دبیرخانه پایش علمی و یا معاون علمی واحد دانشگاهی و نماینده نهاد یا بنگاه اقتصادی-اجتماعی مدنظر و متقاضی دانشجویان طرح پایش.
-در صورت احراز شرایط مطلوب و مناسب دانشجو و نهاد یا بنگاه اقتصادی-اجتماعی، تعیین و
انتخاب حامی (سوپروایزر) در بنگاه یا نهاد اقتصادی-اجتماعی و عقد قرار داد با دانشجو
-ارجاع دانشجو به بنگاه یا نهاد اقتصادی-اجتماعی جهت انجام کارآموزی یا کارورزی و حمایت
توسط حامی
-تکمیل و ارجاع فرم کارآموزی یا کارورزی طرح پویش در آن ترم تحصیلی توسط حامی به واحد
دانشگاهی
نگاشت نهادی و ساختار تشکیلاتی و اجرایی طرح (دانشگاه، بنگاه و سایر نهادهای مشارکت کننده)


 وظایف واحد دانشگاهی
-ایجاد بسترها و امکاناک سخت افزاری و نرم افزاری لازم و مناسب برای شرکت دانشجویان در طرح پویش
-تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در طرح با ارائه اطلاعات و آگاهی های لازم به
آنها
-پایش دانشجویان با استمداد و متعهد برای مشارکت در طرح و حضور در صنایع و
بنگاههای اقتصادی
-استفاده از پتانسیل اجرایی و علمی خود در راستای کمک به اجرای کامل و دقیق طرح
-ارائه درس کارآموزی/کارورزی طرح پویش به دانشجویان


وظایف نهاد یا بنگاه اقتصادی محل آموزش
-اعلام آمادگی برای شرکت در طرح پویش
-از استادان و مربیان با تجربه و مهارک کافی برای آموزش مهارت آموزان استفاده و آنها را به
عنوان حامی مهارت آموزان معرفی نماید.
-از تجهیزات و امکاناک مناسب برخوردار بوده و ملزم به استفاده و بکارگیری آنها در راستای
آموزش مهارت آموزان می باشد.
- حمایت تمام و کمال تا انتهای طرح از مهارت آموزان
-ارائه گزارشهای سه ماهه و گزارش نهایی عملکرد مهارت آموز به دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch