عنوان صفحه:سایت کامپیوتری شماره دو

سایت شماره دو با مساحت 40 متر مربع ، دارای 12 دستگاه کامپیوتر ارتقاء یافته می باشد و ظرفیت 24 دانشجو را دارد.

این سایت مجهز به یک دستگاه ویدئو پروژکتور با میزان روشنایی 2000 است ، ضمن اینکه کامپیوتر های سایت از طریق شبکه با توپولوژی Star و توسط Switch مرکزی با یکدیگر ارتباط داشته و استاد می تواند به وسیله نرم افزار Net Support نیز اقدام به تدریس نماید.

شما می توانید نماهایی از این سایت را در تصاویر زیر ، مشاهده فرمایید:

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch