عنوان صفحه:سایت کامپیوتری شماره سه

سایت شماره سه با مساحت 60 متر مربع ، پس از سایت شماره یک بزرگترین سایت کامپیوتری دانشکده بوده که دارای 12 دستگاه کامپیوتر ارتقاء یافته می باشد و ظرفیت 24 دانشجو را دارد.

این سایت مجهز به یک دستگاه ویدئو پروژکتور با میزان روشنایی 2000 است ، ضمن اینکه کامپیوترهای سایت از طریق شبکه با توپولوژی Star و توسط Switch مرکزی با یکدیگر ارتباط داشته و استاد می تواند به وسیله نرم افزار Net Support نیز اقدام به تدریس نماید.

سایت شماره سه همانند سایت شماره یک مجهز به اینترنت پر سرعت 2Mbps بوده که دانشجویان قادرند از آن به صورت رایگان(Free) استفاده کنند.

شما می توانید نماهایی از این سایت را در تصاویر زیر ، مشاهده فرمایید:

 

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch