عنوان صفحه:سایت کامپیوتری شماره چهار

سایت شماره چهار با مساحت 31 متر مربع ، کوچکترین سایت کامپیوتری دانشکده بوده که دارای 10 کامپیوتر می باشد و ظرفیت 20 دانشجو را دارد.

این سایت از امکانات یک دستگاه ویدئو پروژکتور با روشنایی 2000 بصورت سیار استفاده می کند ، ضمن اینکه کامپیوترهای سایت از طریق شبکه با توپولوژی Star و توسط Switch مرکزی با یکدیگر ارتباط داشته و استاد قادر است به وسیله نرم افزار Net Support نیز اقدام به تدریس نماید.

شما می توانید نماهایی از این سایت را در تصاویر زیر ، مشاهده فرمایید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch